Članovi Odbora:


Odbor za kulturu:

 • Pridsidnica odbora: Kata Kuntić
 • Podpridsidnik: Antuš Romić
 • Član: Miroslav Vojnić Hajduk
 • Član: Tamara Babić
 • Član: Antun Fratrić

 


Odbor za obavištavanje:

 • Pridsidnik odbora: Siniša Tikvicki
 • Podpridsidnik: Joso Poljaković
 • Član: Stanislava Lutkić
 • Član: Sandra Iršević
 • Član: Aleksandar Bošnjak

 


Odbor za obrazovanje:

 • Pridsidnica odbora: Jadranka Tikvicki
 • Podpridsidnik: Damir Išpanović
 • Član: Suzana Nikolić
 • Član: Dragan Kopunović
 • Član: Valerija Nikolić

 


Odbor za službenu upotribu jezika:

 • Pridsidnik odbora: Veljko Vojnić
 • Podpridsidnik: Mirko Bajić
 • Član: Aleksandra Kalčan
 • Član: Stela Bukvić
 • Član: Nikola Babić
  Stručni saradnik prof. dr Aleksandar Raič