ZAPISNICI SA SIDNICA BUNJEVAČKOG NACIONALNOG SAVITA

2018. Godina

word16Zapisnik sa 01. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 01.12.2018. godine

word16Zapisnik sa 02. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 15.12.2018. godine

2019. Godina

word16Zapisnik sa 03. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 19.01.2019. godine

word16Zapisnik sa 04. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 21.02.2019. godine

word16Zapisnik sa 05. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 29.03.2019. godine

word16Zapisnik sa 06. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 27.09.2019. godine

word16Zapisnik sa 07. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 08.11.2019. godine

word16Zapisnik sa 08. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 20.12.2019. godine

2020. Godina

word16Zapisnik sa 09. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 22.02.2020. godine

word16Zapisnik sa 10. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 20.03.2020. godine

word16Zapisnik sa 11. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 04.09.2020. godine

word16Zapisnik sa 12. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 12.11.2020. godine

2021. Godina

word16Zapisnik sa 13. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 29.01.2021. godine

word16Zapisnik sa 14. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 27.03.2021. godine

word16Zapisnik sa 15. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 17.05.2021. godine

word16Zapisnik sa 16. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 11.06.2021. godine

word16Zapisnik sa 17. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 14.10.2021. godine

2022. Godina

word16Zapisnik sa 19. Sidnice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine održane 14.03.2022. godine

 

 

ODLUKE NSBNM

2022. Godina

word1601/2022 - Davanje saglasnosti na odluke IO

word1603/2022 - Odluka o davanju saglasnosti na odluke IO

word1604/2022 - Finansijski izveštaj NSBNM za 2021. godinu

word1606/2022 - Odluka o davanju saglasnosti na odluke IO posli 17. sidnice

word1607/2022 - Završni račun NSBNM za 2021. godinu

word1608/2022 - Revizorski izveštaj za 2021. godinu

word1609/2022 - Finansijski plan NSBNM za 2022. godinu

word1610/2022 - Finansijski izvištaj Ustanove kulture “Centar za kulturu Bunjevaca” za 2021. godinu

word1611/2022 - Završni račun Ustanove kulture “Centar za kulturu Bunjevaca”  za 2021. godinu

word1612/2022 - Finansijski plan Ustanove kulture “Centar za kulturu Bunjevaca”  za 2022. godinu

word1613/2022 - Finansijski izvištaj za Fondaciju “Mijo Mandić” za 2021. godinu

word1614/2022 - Završni račun Fondacije “Mijo Mandić” za 2021. godinu

word1615/2022 - Finansijski plan za Fondaciju “Mijo Mandić” za 2022. godinu

word1616/2022 - Davanje mišljenja o Finansijskom poslovanju NIU BIC-a u 2021. godini

word1617/2022 - Finansijski plan NIU BIC-a za 2022. godinu

word1618/2022 - Odluka o davanju saglasnosti na odluke IO posli 20. sidnice

word1619/2022 - Radni tim za popis stanovništva

word1620/2022 - Odluka o davanju saglasnosti na odluke IO posli 21. sidnice

word1621/2022 - Usvajanje saopštenja NSBNM povodom imenovanja Tomislava Žigmanova za ministra Ministrastva za ljudska i manjinska prava

word1622/2022 - Odluka o davanju saglasnosti na odluke IO posli 22. sidnice

 

2021. Godina

word1601/2021 - Usvajanje odluke Izvršnog odbora doneti posli 12. sidnice

word1602/2021 - Usvajanje izmena i dopuna Poslovnika IO

word1603/2021 - Usvajanje izmena i dopuna Poslovnika o radu NSBNM

word1604/2021 - Finansijski izveštaj NSBNM za 2020. godinu

word1605/2021 - Završni račun NSBNM za 2020. godinu

word1606/2021 - Revizorski izveštaj za 2020. godinu

word1607/2021 - Davanje mišljenja o Finansijskom poslovanju NIU BIC-a u 2020. godini

word1608/2021 - Finansijski plan NIU BIC-a za 2021. godinu

word1609/2021 - Finansijski plan NSBNM za 2021. godinu sa nivoa Pokrajinskog sekretarijata

word1610/2021 - Finansijski izvištaj Ustanove kulture “Centar za kulturu Bunjevaca” za 2020. godinu

word1611/2021 - Završni račun Ustanove kulture “Centar za kulturu Bunjevaca”  za 2020. godinu

word1612/2021 - Finansijski izvištaj za Fondaciju “Mijo Mandić” za 2020. godinu

word1613/2021 - Završni račun Fondacije “Mijo Mandić” za 2020. godinu

word1614/2021 - Nazivi naseljeni mesta u Gradu Subotici na bunjevačkom jeziku

word1614a/2021 - Nazivi naseljeni mesta u Varoši Subatici na bunjevačkom jeziku

word1615/2021 - Usvajanje odluke Izvršnog odbora doneti posli 14. sidnice

word1616/2021 - Finansijski plan NSBNM s nivoa Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

word1617/2021 - Finansijski plan Ustanove kulture „Centar za kulturu Bunjevaca za 2021. godinu

word1618/2021 - Finansijski plan Fondacije „Mijo Mandić“ za 2021. godinu

word1619/2021 - Imenovanje Dejana Parčetića za podpridsidnika Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine

word1620/2021 - Usvajanje odluke Izvršnog odbora doneti posli 16. sidnice

 

word16Odluka o izmenama Statuta Grada Subotice

 

2020. Godina

word1601/2020 - Odluke IO posli 8. sidnice

word1602/2020 -  Izveštaj revizora

word1603/2020 -  Fin. plan realizacija

word1604/2020 -  Fin. plan KLMP

word1605/2020 -  Centar poslovanje

word1606/2020 -  Fin. plan Centra

word1607/2020 -  Mišljenje na poslovanje NIU BIC-a 2019.

word1608/2020 -  Mišljenje na fin. plan NIU BIC-a 2020.

word1609/2020 -  Fin. poslovanje Fondacije 2019.

word1610/2020 -  Fin. plan Fondacije 2020.

word1611/2020 -  Usvajanje odluka IO posli 10. sidnice

word1612/2020 -  Izrada zaštite COVID

word1613/2020 -  Rebalans fin. plana NS Republika

word1614/2020 -  Rebalans fin. plana NSBNM AP

word1615/2020 -  Rebalans fin. plana Fondacije

word1616/2020 -  Formiranje licence za predmet

word1617/2020 -  Nastavak saradnje sa Maticom srpskom

word1618/2020 -  Odluke IO posli 11. sidnice

word1619/2020 -  COVID lice za kontrolu

word1620/2020 -  Popisna komisija

word1621/2020 -  Revizor

word1622/2020 -  Kontrolor zabrane pušenja