BNS - 09. Sidnica - Novi Sad, 22. februar 2020. godine